جك بتن شكن برقي 1500 کیلونیوتن تمام اتوماتيك

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي تمام اتوماتيك مدلC041N، با ظرفيت 1500 کیلونیوتن با ماكزيمم فاصله 336mm بین دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم سروپلاس مدل C104N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، پمپ برقي، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر و نمونه هاي مكعبي با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39,BS 1610,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نماینده فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران