جك بتن شكن برقي 1500 کیلونیوتن نیمه اتوماتیک

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي كامپيوتري و ديجيتال مدل C040N، با ظرفيت 1500 کیلونیوتن، با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم سایبرپلاس دیجیتال مدل C109N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، پمپ برقي، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي با حداكثر ابعاد 160×320 mm(قطر) ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثرابعاد 150 mm، طبق استاندارد T22 AASHTO ,C 39 ,BS 1610,ASTM ,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتالياتجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی