جك بتن شكن برقي 1500 کیلونیوتن، مدل Autotec

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي مدل C041A، با ظرفيت 1500 کیلونیوتن با ماكزيمم فاصله 336mm بین دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم Autotec مدل C098N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، پمپ برقي، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر  و نمونه هاي مكعبي با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39 ,BS 1610, UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتالياخرید تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان