جك بتن شكن برقي 1500 کیلونیوتن، مدل Digitec

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي  مدل C040D، با ظرفيت 1500 کیلونیوتن با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم دیجیتک مدل C108N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت نیمه اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، پمپ برقي، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي با حداكثر ابعاد 160×320 میلیمتر(قطر) ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد T22 AASHTO , C 39 ,BS 1610,ASTM ,UNI 6686، ساخت كمپاني Matest ايتاليافروش عمده تجهیزات آزمایشگاهی بتن عمران