جك بتن شكن برقي 1300 کیلونیوتن تمام اتوماتيك

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن ديجيتال تمام اتوماتيك مدل C025N، با ظرفيت 1300 کیلونیوتن دارای چهار ستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه، پليت هاي فشاري با قطر 165mm،دقت كاليبراسيون درجه1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه55mm، داراي سيستم سروپلاس مدل C104N با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش وثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك وقابليت اتصال به كامپيوتروپرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثرقطر 160×320 mm ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثرابعاد 150 mm، طبق استاندارد AASHTO T 22, ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی