جك بتن شكن برقي 1300 کیلونیوتن، مدل Autotec

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك بتن شكن برقي مدل C025A، با ظرفيت 1300 کیلونیوتن دارای چهار ستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دوصفحه، پليت هاي فشاري با قطر 216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم Autotec مدل C098N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش وثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد AASHTO T 22 , ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليا