جك بتن شكن برقي 1300 کیلونیوتن، مدل Digitec

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

 جك بتن شكن برقي مدل C024D، با ظرفيت 1300 کیلونیوتن دارای چهار ستون، ماكزيمم فاصله 336mm بين دوصفحه، پليت هاي فشاري با قطر216mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm، داراي سيستم دیجیتک مدل C108N با دو كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت نیمه اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر قطر 160×320 میلیمتر و نمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 150 میلیمتر، طبق استاندارد AASHTO T 22 , ASTM C 39، ساخت كمپاني Matest ايتاليافروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران