دستگاه تست اولتراسونيك

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

 دستگاه تست اولتراسونيك بتن مدل C369N با محدوده اندازه گيري 0-4500 میکروثانیه، دقت ±0.1 میکروثانیه، دامنه ضربان اولتراسونيك 800 Peak Volt، داراي دو پراب پيزوالكتريكي 55 کیلوهرتز، دو رشته كابل، 2 خروجي براي اتصال به اسیلوسکوپ، آژير هشدار ضعف باتري، سوئيچ ON/OFF، استوانه كاليبراسیون، كوپلينگ روغني، 4 باتري و کیف حمل، جهت تعيين نقص، حفره و ترك در بتن براي كنترل سازه هايي كه به مدت طولاني در معرض شرايط محيطي قرار دارند، طبق استاندارد EN12504:Part 4 /ASTM/BS، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران