سیستم Servo plus

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

سیستم “Servo plus” مدل C104-10N، شامل دستگاه “Servotronic” تمام اتوماتیک مدل (C104)، قابل اتصالبه ترانسدیوسرهای فشار (یا نیروسنج ها) و ترانسدیوسرهای جابجایی/کرنش، مناسب جهت آزمایش های خمشی تیرهای بتن الیافی، کرنش، مدول الاستیسیته و شکل پذیری (نرمی) مصالح و آزمایش جذب انرژی در نمونه هایپاشیده، شامل کارت الکترونیکی میکروپرسسوری، نرم افزار جهت کنترل از طریق کامپیوتر، دارای 7 ورودی آنالوگ جهت اتصال به ترانسدیوسرها، صفحه نمایش 320×240 pixel، نمایش گرافیکی/عددی مفروضات آزمایش، ساخت كمپاني Matest ايتاليا