كرنش سنج مكانيكي آنالوگ

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

كرنش سنج مكانيكي آنالوگ مدل C361 KIT با گیج 300×0.001 میلیمتر، جهت اندازه گيري کرنش (تغییرات طول) درسازه ها و نمونه های بتنی، داراي میله کالیبراسیون، دیسک های مبنا، چسب و کیف حمل، طبق استاندارد ASTM C426/BS 1881:206، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی بتن در ایران