کومپاراتور طول

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

کومپاراتور طول مدل E077kit (آنالوگ) و مدل E078KIT(دیجیتال)، جهت اندازه گیری تغییرات طول نمونه های سیمان پس از آزمایشات سلامت اتوکلاو و نیز اندازه گیری افت خطی نمونه های با ابعاد 40×40×160 میلیمتر (استاندارد EN 12617-4)، ابعاد 25×25×250 میلیمتر(استاندارد ASTM C490)، ابعاد 70.7×70.7×282.8 میلیمتر(استاندارد NF p18-427)، ابعاد 75× 75×254 میلیمتر(استاندارد BS 1881,6073) و ابعاد  50×50×200 میلیمتر(EN 1367-04)، شامل تیر با قابلیت تنظیم ارتفاع، طبق استاندارد EN/BS/DIN NF/ASTM، ساخت کمپانیMatest ایتالیا