قالب منشوری

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

قالب منشوری سه خانه مدل E114 و E115 برای تولید نمونه های با ابعاد 80×80×240 میلیمتر(مدل E114) و یا ابعاد 50×50×250 میلیمتر(مدل E115)، دارای 3 میله پیچی و6 پلیت مقید، جهت تعیین انبساط مقید نمونه های سیمان یا ملات دارای ماده افزوده منبسط شونده و تاثیر سنگدانه بر افت بتن، طبق استاندارد UNI 8148، ساخت كمپاني Matest ايتاليا