قالب های پلاستیکی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

انواع قالب های مکعبی، استوانه ای و میله ای پلاستیکی، با ابعاد متفاوت، ساخت کمپانی Matest ایتالیا