میز رواني دستی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

میز رواني دستی مدل C208 شامل ميز رواني با قطر 762mm، قالب رواني استنلس استيل و میله كوبنده، جهت تعيين رواني بتن، طبق استاندارد ASTM C124/AASHTO T120، ساخت کمپانی Matest ایتالیا