ظرف تعیین وزن مخصوص

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

ظرف تعیین وزن مخصوص در مدلهای C200 تا C205-01 با ظرفیتهای مختلف از 1 تا 30 لیتر، وزن 2 تا 15 کیلوگرم، جهت تعيين وزن هرمترمكعب از بتن متراكم و مخلوط تازه، ميزان هواي بتن تازه، تعيين وزن حجمي و حفره هاي سست سنگدانه ها، طبق استاندارد EN 1097-3/ASTM/AASHTO/ UNI/BS، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن