دستگاه تعیین درصد هوای بتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه تعیین درصد هوای بتن در مدلهای C195 «تيپA» و C196  و C197 «تيپ B»، با ظرفيت 5lit (مدل C195) و 8 لیتر(مدل C196 و C197)، محدوده ميزان هوا 0-8%، داراي ميله كوبنده فشارسنج و پمپ دستي(مدل C195 و C196) و کمپرسور هوای الکتریکی اتوماتیک(مدل C197)، جهت ثبت مستقيم درصد هواي محصور در بتن مخلوط تازه، طبق استانداردEN 12350-7  BS 1881/ASTM C231/UNI/UNE/NF، ساخت کمپانی Matest ایتالیا