ست آزمایش تعیین آب در مخلوط بتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

ست آزمایش تعیین آب در مخلوط بتن مدل C220 شامل بطري هاي مختلف، مقياس هاي رنگي ضد آب و نوارهاي آزمايش، داراي جعبه حمل، جهت آنالیز بیش از 50 ترکیب شیمیایی در بتن مانند pH كلي و لحظه اي، منیزیم، آمونیوم، کلرید، سولفات، CO2 آهك، سختی کربنات، سختی کلی، طبق استاندارد EN 206/DIN 4030/ EN 1008، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن