پنترومتر (نفوذسنج ) بتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

پنترومتر (نفوذسنج) بتن مدل C213 با ظرفيت 100 kgf و دقت 1 kgf، شامل سري سوزنهاي نفوذ قابل تعويض با مساحت هاي 16-32-65-160-325-650 میلیمترمربع، داراي جعبه حمل، جهت تعيين زمان گيرش ملات درمخلوط هاي بتن با اسلامپ بزرگتراز صفر، طبق استاندارد ASTM C403/AASHTO T197/ UNI 7123، ساخت كمپاني Matest ايتاليا