دستگاه پلاستيسيته سنج بتن

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه پلاستيسيته سنج بتن مدل C190 داراي تيغه پره اي و بر مبناي مقاومت برشي مخلوط، جهت اندازه گيري سريع وآسان پلاستيسيته مخلوط ها، بويژه بتن و آشکار سازی سريع هر گونه آب اضافي، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران