آزمایش "kelly ball"

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

آزمایش "kelly ball" مدل C186 شامل نیمکره فلزی، فريم راهنما و دسته مدرج، با قابليت استفاده در كارگاه يا آزمايشگاه، جهت تعيين کارایی بتن تازه، طبق استاندارد ASTM C360، ساخت كمپاني Matest ايتاليا.

انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران