دستگاه سنجش کارایی ديناميك بتن (پلاستومتر)

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه سنجش کارایی ديناميك بتن (پلاستومتر) مدل C189 شامل گیرنده منشوري با دو ظرفیت نا برابر و تیغه جدا شدنی، ويبراتورالكتريكي، جهت سنجش كارگاهي و آزمايشگاهي ميزان رواني مخلوط بتن، نسبت بندي بهينه اجزا سازنده بتن، مقايسه دو نوع بتن، طبق استاندارد NF P18-452، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

فروش انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران بتن