دستگاه تعيين فاکتور تراكم بتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه تعيين فاکتور تراكم بتن مدل C185 شامل دو قيف مخروطي فلزي، استوانه، پايه فلزي، داراي ميله كوبنده در ابعاد 600×16 میلیمترقطر)، جهت آزمايش دقيق تر و حساس تر نسبت به آزمون اسلامپ ساده، طبق استاندارد BS 5075 BS 1881:103، ساخت كمپاني Matest ايتالياتجهیزات آزمایشگاهی بتن عمران