تعيين ميزان رواني محدود بتن به روش جي- رينگ (J-Ring)

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

تجهیزات تعيين ميزان رواني محدود بتن به روش جي- رينگ (J-Ring) شامل رینگ حلقوی به ضخامت30×25 میلیمتر و قطر متوسط 300mm، ميله هاي استوانه اي با ابعاد 10×100mm (قطر) و فاصله 48mm از هم مدل C174N، مخروط اسلامپ مدل C170، پليت فلزي با ابعاد 905×905 میلیمتر و داراي دو دايره حک شده با قطر 200,500mm مدل C170-01، طبق استاندارد EN 12350-12,ASTM C1621,UNI 11045، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-بتن