تعيين ميزان و زمان رواني بتن به روش " اسپري-تست"

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

تجهیزات تعيين ميزان و زمان رواني بتن به روش " اسپري-تست" شامل مخروط اسلامپ بتن مدل C181 از جنس فولاد گالوانيزه و پليت فلزي مدل C170-01 با ابعاد 905×905 میلیمتر وداراي دو دايره حك شده با قطر 200,500mm، جهت ارزيابي قابليت شكل پذيري بتن تازه از طريق جريان آزاد وزمان پخش آن، مناسب براي بتن داراي سنگدانه هاي باحداكثر اندازه 25mm، طبق استاندارد SCC/UNI 11041، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران