دستگاه اندازه گيري ديجيتال، سایبرپلاس

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه اندازه گيري ديجيتال با ميكروپرسسور 32bit مدل C155N، داراي جعبه حمل و ساير تجهيزات جانبي، جهت كاليبراسيون جك هاي بتن شكن با حداكثر ظرفيت 3000 کیلونیوتن، با قابليت پردازش، محاسبه، نمايش و ثبت  همزمان نتايج و داده هاي آزمايش، ساخت كمپاني Matest ايتاليا