دستگاه تست لوله­ي بتني 1000 کیلونیوتن

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

دستگاه تست لوله­ي بتني با ظرفيت 1000 کیلونیوتن، جهت تست لوله­ي بتني مورد استفاده در كارهاي زهكشي، دستگاه شامل دو بخش است: بارگذاري الكترو-هيدروليكي و كابين كنترل مدل C109-09N و قاب تست فولادي مدل C093-05، طبق استاندارد EN 1916/ ASTM C301, C497/ BS 5911 / DIN 4035، ساخت كمپاني Matest ايتاليا 

 

صادرات تجهیزات آزمایشگاهی عمران