جك مقاومت خمشي بتن 200 کیلونیوتن، مدل Autotec

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك مقاومت خمشي بتن با ظرفيت 200 کیلونیوتن و فريم مقاوم مدل C090-07A، با فاصله افقي محفظه آزمايش 720mm، ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 110mm، داراي ترانسديوسر فشاري، پيستون ساده با وزنه هاي تعادل جهت بهينه سازي اصطكاك، فريم صلب مقاوم با حداقل انحراف در حداكثر بار، سيستم اندازه گيري بار Autotec مدل C098N، جهت آزمايشات خمشي درنمونه هاي تير بتني با حداكثر ابعاد 150×150×600/750 میلیمتر، بلوك هاي مسطح، تخته سنگ، سنگ جدول، بلوک های سفالی، بتن قالبی و هر گونه مصالح با حداكثر عرض 600mm و ارتفاع 150mm، طبق استاندارد ,ASTM C78,C293 , BS7263 EN12390-5/ EN1340:4 AASHTO T97, 6073-1, BS ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تامین تجهیزات آزمایشگاهی عمران