جك خمشي بتن 200 کیلونیوتن، مدل Digitec

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك مقاومت خمشي بتن با ظرفيت 200 کیلونیوتن و فريم مقاوم مدلC090-06D، با فاصله افقي محفظه آزمايش 720 میلیمتر، ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 110mm، داراي ترانسديوسر فشاري، پيستون ساده با وزنه هاي تعادل جهت بهينه سازي اصطكاك، فريم صلب مقاوم با حداقل انحراف در حداكثر بار، سيستم اندازه گيري بار Digitec مدل C108N، جهت آزمايشات خمشي درنمونه هاي تير بتني با حداكثر ابعاد 150×150×600/750 mm، بلوك هاي مسطح، تخته سنگ، سنگ جدول، بلوک های سفالی، بتن قالبی و هر گونه مصالح با حداكثر عرض 600mm و ارتفاع 150mm، طبق استاندارد ASTM C78,C293 , BS7263 EN12390-5/ EN1340:4 AASHTO T97, 6073-1, BS، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران در تهران