جك مقاومت خمشي بتن 200 کیلونیوتن تمام اتوماتيك

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك مقاومت خمشي بتن تمام اتوماتيك با ظرفيت 200 کیلونیوتن و فريم مقاوم مدل C090-07N با فاصله افقي محفظه آزمايش 720mm، ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 110mm، داراي ترانسديوسر فشاري، پيستون ساده با وزنه هاي تعادل جهت بهينه سازي اصطكاك، فريم صلب مقاوم با حداقل انحراف در حداكثر بار، سيستم سروترونيك مدل C104 با سه كانال جهت محاسبه، نمايش، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت تمام اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر، جهت آزمايشات خمشي درنمونه هاي تير بتني با حداكثر ابعاد 150×150× 600/750 میلیمتر، بلوك هاي مسطح، تخته سنگ، سنگ جدول و هرگونه مصالح با حداكثر عرض 600mm و ارتفاع 150mm، طبق استاندارد C78,C293 ASTM , AASHTO T97  BS 6073- ,BS7263 , EN 12390-5/EN 1340:4، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی در تهران