جك خمشي دستی بتن 150 کیلونیوتن

 

  تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی بتن

 

جك مقاومت خمشي بتن، دستي و با ظرفيت 150 کیلونیوتن مدل C090، داراي 4 غلتك مفصل دار و قابل تنظيم با ابعاد 40×160 میلیمتر (قطر) جهت بارگذاري دو نقطه اي، ماكزيمم فاصله 160 میلیمتر بين غلتك هاي بالا و پايين، فاصله قابل تنظيم بين غلتك هاي پايين 100-455 میلیمتر، فاصله قابل تنظيم بين غلتك هاي بالا 40-155 میلیمتر، ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 50mm، دقت كاليبراسيون درجه 1.0، يك گيج با تقسیم بندی 0.5 کیلونیوتن، جهت آزمايشات خمشي در نمونه هاي تير بتني با حداكثر ابعاد 150×150×600(750) میلیمیتر، طبق استاندارد BS1881, NF, UNE,ASTM C78,C293,EN 12390-5  UNI, DIN,AASHTO T97، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

صادرات تجهیزات آزمایشگاهی عمران