هات پلیت

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

هات پلیت مدور داراي ترمورگولاتور، در مدل های V200 (با قطر185mm)، مدل V200-02 (با قطر 220mm)، مدل B074 (با قطر 160mm)، مدل V200-01 (با ابعاد 300×200 میلی متر)، مدل V200-03 (با ابعاد 400×300میلی متر)، مدل V200-05 (با ابعاد500×400 میلی متر) و مدل V200-06 (با ابعاد 600×400میلی متر) ساخت کمپانی Matest ایتالیا

نمایندگی تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران