کوره با ماکزیمم دمای 1200 درجه سانتیگراد

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

کوره مدل A024 با حرارت غیرمستقیم و ماکزیمم دمای 1200 درجه سانتیگراد جهت تعیین افت سرخ شدن، ابعاد داخلی 145×250×100میلی متر، همراه با ترموستات دیجیتال، برق سه فاز، طبق استانداردEN12697-1 ساخت کمپانی Matest ایتالیا

خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران و سنگ در تهران