دستگاه ايجاد فشار ثابت روغن/ آب براي نفوذپذيري

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه ايجاد فشار ثابت روغن/ آب براي نفوذپذيري مدل A144 شامل پمپ برقي هيدروليك، منبع آب/روغن، پيستون/فنر و 10lit روغن ويسكوزيته داراي گيج فشار با دامنه 3500-0 كيلوپاسكال جهت استفاده با سل هوك مجهز به درپوش لوله نفوذپذيري و تجهيزات نفوذپذيري، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی سنگ