سيستم ايجاد فشار هيدروليك ثابت همسان در سل

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سيستم ايجاد فشار هيدروليك ثابت همسان در سل مدل A142 جهت ايجاد فشار حول سلول هوك، شامل پمپ دستي، گيج فشار جهت ايجاد فشار تا حداكثر 70MPa، مخزن و اتصالات ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران