اکسترودر

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

اكسترودر مدل A141 جهت خارج نمودن نمونه سنگي از پوشش لاستيكي با اجتناب از خالي نمودن مايع درون آن، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران