محفظه تعیین مقاومت فشاري براي مغزه هاي سنگ

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

محفظه تعیین مقاومت فشاری براي مغزه هاي سنگ مدلA147 شامل پيستون بارگذاري، صفحه فشاري بالا و صفحه فشاري پائين و پايه جهت آزمایش بر روی نمونه هایی با قطر 55mm و ارتفاع 110-95 میلی متر، ماكزيمم فاصله بين دو صفحه 112mm و مينيمم 92mm، سختي صفحه ها 60HRC طبق استاندارد ASTM D2938، ساخت كمپاني Matest ايتاليا              

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ