سیستم اتوماتیک تعيين مدول ارتجاعي نمونه هاي سنگي در آزمايشات تك محوري و سه محوري

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سیستم اتوماتیک تعيين مدول ارتجاعي نمونه هاي سنگي در آزمايشات تك محوري و سه محوري مدل A150N داراي كنترل سرعت در هنگام رهايي بار، شامل سيستم هيدروليك، سيستم اندازه گيري الكترونيكي و نرم افزار UTM2 پردازش و دستيابي به اطلاعات، طبق استانداردهاي  ASTM 3148 ,D2938 ,D5407,D2264/UNI 9724، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران