دستگاه برش

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سری کامل الک دانه بندی سیمی با قطرهای 200 و 300 میلی متر مطابق استانداردهای EN 933-1 ، EN 933-2 ، ASTM E11، BS 410 ساخت کمپانی Matest ایتالیا

دستگاه برش مدل A127 شامل تيغه با قطر 200mm جهت مغزه هاي با قطر حداکثر 60mm، داراي سيستم خنك كننده، ست تيغه ها، گيره دقيق و نگه دارنده نمونه، جهت برش سرد نمونه هاي سنگي يا فلزي طبق مشخصات فلز نگاري ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی سنگ در ایران