دستگاه آزمون برشی سنگ

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سری کامل الک دانه بندی سیمی با قطرهای 200 و 300 میلی متر مطابق استانداردهای EN 933-1 ، EN 933-2 ، ASTM E11، BS 410 ساخت کمپانی Matest ایتالیا

دستگاه آزمون برشی سنگ با جعبه مدل A129 جهت تعيين مقاومت و پايداري تراشه سنگ با ماكزيمم اندازه 125×115 میلی متر يا مغزه هاي سنگي با ماكزيمم قطر 102mm، داراي دو بازو افقي جهت برش از دو جهت، كوبه بارگذاري قائم، دو گيج بارگذاری لوله اي بوردون با قطر 150mm، تقسيم بندي كاليبره شده 50KN×1KN، پمپ هاي دستي با گيره اتصال هيدروليكي و گيج عقربه اي 0.01×25 میلی متر طبق استاندارد ASTM D5607 ISRM، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان