تجهيزات ميكرو كرگيري (ريز مغزه گيري)

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

تجهيزات ميكرو كرگيري (ريز مغزه گيري) مدلC377، شامل مته برقي، سرمته الماسه براي مغزه هاي با ابعاد 100×28 (قطر) میلی متر، سرمته الماسه براي مغزه هاي با ابعاد 200×28 (قطر) میلی متر، 2 گاز انبر، همراه با گيره، سر مته، آچار فرانسه ،پيچ و جعبه حمل، جهت استخراج نمونه هاي ريز مغزه از سنگ به روش غيرمخرب، طبق استاندارد UNI 10766، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ