دستگاه آزمايش دوام سنگ

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه آزمايش دوام سنگ مدل A130 داراي دو غلتك توري با قطر 140mm، طول 100mm و روزنه های 2mm، مخزن و قابليت پذيرش دو غلطك اضافي، جهت تخمين دوام سنگ در برابر سستي و فروپاشي در اثر هوازدگي طبق  استاندارد ASTM D4644، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران