دستگاه ساب زني

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه ساب زني مدل C298 و دستگاه ساب زني اتوماتيك مدل C299 (دارای سیستم موتوری جهت حرکت اتوماتیک شعاعی در هر دو جهت نوک ساب زنی)، دقت 0.05mm، جهت ساب و پولیش نمونه های مکعبی و سیلندری بتن، مصالح سنگی، سنگ طبیعی و ... شامل سطح پايه با ابعاد 280×775 میلی متر، چرخ ساب زني با قطر 350mm، مينيمم عرض دهانه عمودي 70mm و ماكزيمم عرض 350mm، داراي مخزن ته نشين سازي و جمع آوري آب، موتور پمپ برقی، کارتر ضدآب بزرگ، 8 گلوله ساینده، طبق استاندارد ASTM D4543 / EN-12390-3 / UNI6132، ساخت كمپانيMatest ايتاليا فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی عمرانتجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ