دستگاه آزمايش انحراف

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه آزمايش انحراف مدل A122-10 جهت اندازه گيري ضريب زبري نمونه های سنگي و نيز آزمايش حد رواني ممكن در تركيب قيري، زاويه شيب 0-50ºc و ماكزيمم قطر نمونه100mm ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی در ایران