دستگاه آزمايش سرعت ضربان اولتراسونيك سنگ

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه آزمايش سرعت ضربان اولتراسونيك سنگ مدل C369N، جهت تعيين حفره و ترك در بتن پيش ريخته يا درجا ريخته جهت كنترل طولاني مدت سازه، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران