كيت سختي سنج "موهس"

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

كيت سختي سنج "موهس" مدل A115 شامل يك جعبه با 9 ماده با مقياس سختي موهس جهت تعيين سختي سطح مصالح، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران