كومپاراتور (تطبيق دهنده)

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

كومپاراتور (تطبيق دهنده) طول مدل E077 KIT و مدل E078 KIT (با نمایشگر دیجیتال)، جهت اندازه گيري تغييرات طولي نمونه هاي سيماني، شامل قاب فولادي داراي تير با قابليت تنظيم ارتفاع، نمايشگر عقربه اي مدل S375 با حركت 5 میلیمتر و تقسيم بندي 0.001 میلیمتر و كابل، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تطبیق دهنده (کومپاراتور) از تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ و مصالح سنگی