قالب منشوري

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

قالب منشوري سه خانه مدل A 107 با ابعاد 50×50×200 میلیمتر داراي مغزي هاي فولادي جهت تعيين ويژگيهاي گرمايي و هوازدگي سنگدانه ها در اثر افت بتن و آزمايش روي بتن با نسبت مخلوط ثابت و سنگدانه هاي با ماكزيمم اندازه 20 میلیمتر طبق استاندارد EN 1367-4، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

قالب منشوری از تجهیزات آزمایشگاهی سنگ و مصالح سنگی