چارت استاندارد رنگ

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

چارت استاندارد رنگ مدل S132 جهت تعيين ناخالصي هاي آلي در خاك و سنگدانه هاي ريز طبق استاندارد ASTM C40 AASHTO T21، همراه با بطري ناخالصي مدرج 500ml مدل S132-01، بطري ناخالصي مدرج با ظرفيت 500ml كه در 130 و 200ml علامتگذاري شده مدل S132-02، بطري ناخالصي مدرج با ظرفيت 1000ml مدل S132-03 و هيدروكسيدسديم مدل V300-24 در بسته 1000g، ساخت كمپاني Matest ايتاليا