دستگاه سايش سنگدانه

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه سايش سنگدانه (Dorry سابق) مدل A111 جهت اندازه گيري مقاومت سنگدانه در برابر ساييدگي طبق استاندارد BS-812 ،EN1098/8 داراي قالبهاي نمونه، صفحات تخت و سيني نمونه، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش ارزان تجهیزات آزمایشگاهی عمران در اصفهان