دستگاه اندازه گيري سايش Böhme

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه اندازه گيري سايش Böhme مدل C129 داراي ديسك چدني افقي باسرعت 30rpm و قطر 750mm، ريل آزمايش با طول 200mm، پانل كنترل مجزا با شمارشگر ديجيتال، نگه دارنده نمونه، شارژ قابل تنظيم، جهت اندلزه گيري افت حجم يك نمونه تحت آزمايش سايش طبق استانداردهاي EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا